Ολοκληρωμένες υπηρεσίες διαχείρισης ξενοδοχείων

LAMDA RESORT HOSPITALITY

Η επίτευξη αυτή του θετικού αποτελέσματος προέρχεται από τις στοχευμένες ενέργειες της ομάδας προσαρμοσμένες στις ιδιαιτερότητες της κάθε επιχείρησης χρησιμοποιώντας τις γνώσεις και σύγχρονες μεθόδους διοίκησης.

Ποιοι είμαστε

Η εταιρεία “LAMDA RESORT HOSPITALITY” αναλαμβάνει την ενοικίαση ή την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών (Hotel Management) ξενοδοχειακών καταλυμάτων.

Ιδρυτής είναι ο Ιωάννης Λάππας, με μεγάλη και πολυετή εμπειρία στον Ξενοδοχειακό κλάδο αφού ξεκίνησε τις Τουριστικές του σπουδές αποφοιτώντας από την Ανωτέρα Σχολή Τουριστικών Επαγγελμάτων Ρόδου (Α.Σ.Τ.Ε.Ρ) και κατόπιν μετεκπαίδευση (MINI MBA) στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

What We Do

We’ve got everything you need to launch and grow your business

Υπηρεσίες

Τιμολογιακή Πολιτική – Πωλήσεις Σύναψη Συμβολαίων

Η Τιμολογιακή πολιτική καθορίζεται πάντα σε συνεργασία με τον ξενοδόχο αναλύοντας και λαμβάνοντας υπ’ όψιν από κοινού τα στοιχεία της αγοράς και η εταιρεία Lamda Hospitality προβαίνει σε σύναψη συμβολαίων με tour operators.

Συμβουλευτικές υπηρεσίες – Ξενοδοχειακή Ανάπτυξη

Συμβουλευτικές υπηρεσίες τόσο κατά την λειτουργία του ξενοδοχείου όσο και για pre-opening και αναπτυξιακές λύσεις για το ξενοδοχείο του.

Διαχείριση ξενοδοχείου

Η “Lamda Hospitality” αναλαμβάνει την διαχείριση μεμονωμένων τμημάτων ή πλήρως και εξ’ ολοκλήρου την Διαχείριση Ξενοδοχειακών Μονάδων – με στόχο την επίτευξη των επιθυμητών αποτελεσμάτων που έχουν στοχεύσει οι ξενοδόχοι.

Μεμονωμένες Ξενοδοχειακές Υπηρεσίες

Έχουμε την δυνατότητα προσφοράς μεμονωμένων στοχευμένων υπηρεσιών ανάλογα τις ανάγκες του ξενοδοχείου.

Δημοσιεύσεις