Μεμονωμένες Ξενοδοχειακές Υπηρεσίες

Αναλαμβάνουμε

Έχουμε επίσης την δυνατότητα προσφοράς μεμονωμένων στοχευμένων υπηρεσιών ανάλογα τις ανάγκες του ξενοδοχείου.

Μεμονωμένες Ξενοδοχειακές Υπηρεσίες

1. Μπορούμε να μισθώσουμε το ξενοδοχείο σας.

2. Η εταιρεία μας αναλαμβάνει πλήρως Full Hotel Management, την ιδιοκτησία του Ξενοδόχου και είμαστε υπεύθυνοι για την πλήρη και άριστη λειτουργία του ξενοδοχείου καθώς και για την παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, ενώ οι Ξενοδόχοι είναι αυτοί που επωφελούνται από τα έσοδα και αναλαμβάνουν τα έξοδα.

3. Αναλαμβάνουμε τις διαπραγματεύσεις και την υπογραφή των συμβολαίων με όλους τους tour operators, καθώς και τη διεύθυνση πωλήσεων, είμαστε υπεύθυνοι για τον συνολικό τζίρο των πωλήσεων, ενώ ο Ξενοδόχος έχει την ευθύνη της λειτουργίας του ξενοδοχείου, της παροχής υπηρεσιών υψηλής ποιότητας και τα έξοδα.

4. Παρέχονται όμως και υπηρεσίες Ξενοδοχειακής Συμβουλευτικής όπως Πχ Οργάνωση τμήματος Ορόφων, Οργάνωση Κουζίνας, Εστιατορίου και άλλων τμημάτων του ξενοδοχείου