Συμβουλευτικές υπηρεσίες – Ξενοδοχειακή Ανάπτυξη

Αναλαμβάνουμε

Η πολυετής εμπειρία της Lamda Resort Hospitality στον Τουρισμό και ιδιαίτερα στον Ξενοδοχειακό κλάδο παράλληλα με τις εξελίξεις της Τουριστικής αγοράς μας δίνει την αυτοπεποίθηση και την σιγουριά να προτείνουμε στον ξενοδόχο Συμβουλευτικές υπηρεσίες τόσο κατά την λειτουργία του ξενοδοχείου όσο  και για pre-opening και αναπτυξιακές λύσεις για το ξενοδοχείο του (Ανακαίνιση, νέα κατασκευή, επαναπροσδιορισμός λειτουργίας κλπ ) ώστε να είναι μέσα στην σύγχρονη αγορά, λαμβάνοντας υπ’ όψη την εργονομία, την λειτουργικότητα και τις ανάγκες ζήτησης των πελατών της σύγχρονης τουριστικής αγοράς.