Υπηρεσίες

bg
Η επίτευξη αυτή του θετικού αποτελέσματος προέρχεται από τις στοχευμένες ενέργειες της ομάδας προσαρμοσμένες στις ιδιαιτερότητες της κάθε επιχείρησης χρησιμοποιώντας τις γνώσεις και σύγχρονες μεθόδους διοίκησης.
Τιμολογιακή Πολιτική – Πωλήσεις
Σύναψη Συμβολαίων

Η Τιμολογιακή πολιτική καθορίζεται πάντα σε συνεργασία με τον ξενοδόχο αναλύοντας και λαμβάνοντας υπ’ όψιν από κοινού τα στοιχεία της αγοράς και η εταιρεία Lamda Hospitality προβαίνει σε σύναψη συμβολαίων με tour operators.

Συμβουλευτικές υπηρεσίες –
Ξενοδοχειακή Ανάπτυξη

Συμβουλευτικές υπηρεσίες τόσο κατά την λειτουργία του ξενοδοχείου όσο και για pre-opening και αναπτυξιακές λύσεις για το ξενοδοχείο του.

Διαχείριση ξενοδοχείου

Η “Lamda Hospitality” αναλαμβάνει πλήρως και εξ’ ολοκλήρου την Διαχείριση Ξενοδοχειακών Μονάδων – με στόχο την επίτευξη των επιθυμητών αποτελεσμάτων που έχουν στοχεύσει οι ξενοδόχοι.

Μεμονωμένες Ξενοδοχειακές Υπηρεσίες

Έχουμε την δυνατότητα προσφοράς μεμονωμένων στοχευμένων υπηρεσιών ανάλογα τις ανάγκες του ξενοδοχείου.