Τιμολογιακή Πολιτική – Πωλήσεις Σύναψη Συμβολαίων

Αναλαμβάνουμε

Η Τιμολογιακή πολιτική καθορίζεται πάντα σε συνεργασία με τον ξενοδόχο αναλύοντας και λαμβάνοντας υπ’ όψιν από κοινού τα στοιχεία της αγοράς και η εταιρεία Lamda Resort Hospitality προβαίνει σε σύναψη συμβολαίων με tour operators, καταχωρήσεις σε όλες τις διαδικτυακές πλατφόρμες και καθημερινή παρακολούθηση αυτών.

Η “Lamda Resort Hospitality”, έχει επαφή καθημερινά με όλες τις αγορές, εξετάζοντας τις ιδιαιτερότητες κάθε αγοράς, ο προορισμός, η πελατειακή ιδιομορφία κλπ δημιουργούμε σε συνεννόηση με τον ξενοδόχο πολιτική τιμών προσαρμοσμένες σε συγκεκριμένα πελατολόγια, εποχές και κανάλια (Yield Management), που εντοπίζουμε βάση έρευνας με σκοπό την επίτευξη αύξησης του τζίρου.

Επίσης, με την επαφή μας με τους πελάτες δημιουργούμε συνθήκες επιτόπιας πώλησης αναβαθμισμένου τύπου δωματίου με υψηλότερη τιμή (upselling).